Samhällsansvar

Vi ser till andra värden än vinstmaximering. Vi ser hellre att vi bidrar till fler arbetstillfällen till våra ungdomar vilket direkt bidrar till ett än mer livskraftigt och välmående kommun. Vi ser det också som självklart att bidra till en bättre värld mot minskat barnarbete. Vi jobbar med omsorg och hållbarhet och jobbar aktivt med att följa rekomendera riktlinjer.

Gratis signalvästar till alla barn!

För- och grundskolan är en viktig del i Motala Energi trafiksäkerhetskampanj. Som lärare är du till stor hjälp för att produkterna ska nå barnen på bästa sätt. Anmäl intresse nedan för att få möjligheten att dela ut produkter på er skola.

Motala Energi stöttar föreningslivet

Motala Energi väljer att dela ut 100 000 kr som kommer fördelas på klubbar inom Motala Kommun. Vi är företaget som jobbar med ett antal mjuka värden där detta är ett av dom. Vi känner starkt för det lokala och hoppas att vi som företag kan göra en skillnad. Det är rätt nice helt enkelt!

Vi är inte bara ett lokalt bolag, vi är även ett nationellt bolag som redan har över 10 000 kunder. Genom att agera nationellt blir vi starka och kan än bättre kämpa för er som bor i Motala, Vadstena och Borensberg.

Vi verkar för fler arbetstillfällen och vi står för en värdegrund där vi vill få Motala, Vadstena, Borensberg att blomstra. Du hittar även vår kundservice centralt i Motala. Besök oss gärna, vi bjuder på en fika och tipsar gärna i hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt när det kommer till bästa tänkbara elleverans/avtal.

Vår målbild är att vara vassare än våra konkurrenter på pris, leverans, trygghet och service. Och sist men inte minst sätta det lokala näringslivet och föreningslivet i ett nytt fokus.

Våra hjärtefrågor

Schysta produkter

De framtagna artiklarna från vårt sortiment är utvalda med yttersta omsorg. Vilket försäkrar uppfyllelse av alla lämpliga lagar, reglemente och sociala ansvar.

Produkter som hanteras genom Motala Energi AB följer och jobbar aktivt mot ex-vis barnarbete. Vi jobbar med hållbara material och jobbar aktivt med säkerställande.

 

ILO:s konvetioner

Att erbjuda produkter som har rutiner där vi arbetar aktivt med att minska barnarbete runt om i världen är för oss en självklarhet.

Fortlöpande arbetar vi med vårt kvalitetsledningsystem där det ingår rutiner för bedömningar av våra underleverantörer. Motala Energi är aktiva enligt ILO:s kärnkonvetioner.

 

Lagar

Vi tror bestämt att iakttagande av lagar, reglemente och social standard är primär och nödvändig för alla internationella företag av kvalitet som huvudsakligen vill upprätthålla tilliten hos sina kunder.

Motala Energi arbetar fortlöpande med att förbättra miljö genom val av “rätt” produkter och vi agerar för minskat barnarbete.

Logo Motala Energi, Tillbaka till Startsidan

"Vi vill vara ditt bästa alternativ"

Kollektivavtal &
Svenskt näringsliv

Att personal och arbetsgivare ska samverka på bästa sätt är en självklarhet för oss. Motala Energi väljer att ingå avtal med Svenskt Näringsliv och därigenom även teckna kollektivavtal.

För dig som anställd innebär det en trygghet och det ger en enkelhet i att man vet vilka riktlinjer och regler som gäller. Gäller arbetstagaren såsom för arbetsgivaren.

Genom vår medverkan i Svenskt Näringsliv får vi den stöttning som behövs som arbetsgivare och som medlemspart kan vi enklare hålla oss ajour med gällande regelverk. Löpande kommer information om vår process när det kommer till kollektivavtal, så även förslag på lämplig medlemsorganisation vilken man kan ansluta sig till.

El ska vara enkelt för alla

El ska bara funka, utan krångel och komplicerade val för dig som elkund

Vi värnar om barnens säkerhet i mörkret

Öka trafiksäkerheten med Motala Energi genom att dela ut våra gratis signalvästar på er skola