Motala Energi tecknar medlems avtal med Svenskt Näringsliv och tecknar nu kollektivavtal.

Motala Energi AB väljer att teckna kollektivavtal | Att personal och arbetsgivare ska samverka på bästa sätt är en självklarhet. Motala Energi väljer att ingå avtal med Svenskt Näringsliv och därigenom även teckna kollektivavtal.

För dig som anställd innebär det en trygghet och det ger en enkelhet i att man vet vilka riktlinjer och regler som gäller. Gäller arbetstagaren såsom för arbetsgivaren.

Genom vår medverkan i Svenskt Näringsliv får vi den stöttning som behövs som arbetsgivare och som medlemspart kan vi enklare hålla oss ajour med gällande regelverk.

Löpande kommer information om vår process när det kommer till kollektivavtal, så även förslag på lämplig medlemsorganisation vilken man kan ansluta sig till.